Privacy Statement

Wij vinden privacy belangrijk. In dit privacy statement informeren wij je over de wijze waarop Leads to Loyals, als verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG), met je persoonsgegevens omgaat. Leads to Loyals houdt zich daarbij aan de eisen die de AVG, de Telecommunicatiewet en andere (al dan niet toekomstige) toepasselijke privacy wet- en regelgeving stelt.

Informatie over de Algemene verordening gegevensverwerking en over privacy kun je vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van de bezoekers en gebruikers van de website www.tickl.one van Leads to Loyals.

Leads to Loyals verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Voor de afhandeling van aangevraagde of verkregen informatie en het onderhouden van contacten.

Om je te kunnen informeren over mogelijk voor jou interessante producten, diensten en aanbiedingen van Leads to Loyals.

Voor het samenstellen van gebruikersstatistieken, om onze website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren.

Om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de strategie van Leads to Loyals.

Leads to Loyals bewaart je persoonsgegevens in beginsel zolang als ten behoeve van de hierboven omschreven doeleinden nodig is, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Leads to Loyals kan in bijzondere gevallen je persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen, als Leads to Loyals dat in het kader van de uitvoering van een wettelijk voorschrift of door een gerechtelijke procedure verplicht is.

Cookies

Deze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die bij je bezoek aan de website worden achtergelaten op je computer. Deze cookies helpen bij het gebruiksvriendelijker maken van deze website.

Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Leads to Loyals maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van de website te analyseren. Google Analytics plaatst cookies op je computer die worden gebruikt om rapportages te maken over hoe bezoekers de website gebruiken.

In je browserinstellingen kun je zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren of dat je wilt dat je browser je op de hoogte stelt als er een cookie wordt geplaatst.

Inzage en wijzigen van persoonsgegevens

Leads to Loyals gebruikt je contactgegevens niet voor andere doelen dan in dit privacy statement omschreven, tenzij je daar toestemming voor hebt gegeven. Je kunt een eenmaal gegeven toestemming te allen tijde intrekken.

Je kunt Leads to Loyals ook te allen tijde verzoeken om een overzicht van je gegevens en verzoeken deze te corrigeren of te verwijderen.

De website van Leads to Loyals kan links bevatten naar websites van andere partijen. Leads to Loyals is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van die sites en de manier waarop die sites omgaan met je persoonsgegevens. Lees hiervoor het privacy statement en de voorwaarden van de site die je bezoekt.

Beveiliging

Om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en tegen misbruik door derden heeft Leads to Loyals zorgvuldige en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen.

Contact

Als je vragen hebt over dit privacy statement of als je jouw gegevens wilt inzien, laten corrigeren of verwijderen, dan kun je contact opnemen met Leads to Loyals per e-mail: info@leadstoloyals.com

Wijzigingen Privacy Statement

Leads to Loyals behoudt zich het recht voor om dit privacy statement te wijzigen. Wij adviseren je daarom dit privacy statement regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.

Dit privacy statement is laatst gewijzigd: 10 maart 2021.