Disclaimer

Wij besteden veel aandacht en zorg aan de inhoud en samenstelling van onze website. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de informatie op deze website volledig en/of juist zijn. Aan de informatie op onze website kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid er van voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de volledigheid of juistheid ervan.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Leads to Loyals is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of de al dan niet tijdelijke (on)bereikbaarheid van deze website.

Leads to Loyals mag in voorkomende gevallen informatie van deze website verwijderen of (tijdelijk) ontoegankelijk maken als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden.